Wysokie stężenie azotanów w wodzie użytkowej jest bardzo powszechnie znanym i trudnym do prawidłowego wykrycia problemem. Sprawdzenie wody pod tym kątem jest jednak kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Zbyt duża ilość azotanów ma bardzo negatywny wpływ na ludzki organizm i może w nim wyrządzić wiele szkód. Wysokie stężenie azotanów spotykane jest najczęściej w studniach, z których korzystają osoby zamieszkujące rolnicze obszary.

Azotany w wodzie – uporczywy problem

Do usuwania z wody użytkowej azotanów oraz siarczanów, najlepiej nadają się odpowiednie urządzenia o dużych wydajnościach. Jednym z nich jest Ecoperla Nitratower z serii polskiej marki Ecoperla Tower. Zastosowane w nim złoże jest bardzo wydajne i posiada idealnie dobraną mieszankę. Usuwanie azotanów i siarczanów za pośrednictwem urządzenia o dużych wydajnościach Ecoperla Nitratower  jest skuteczne i efektywne. W jego skład wchodzi bezawaryjna i funkcjonalna głowica, a także wypełniona wysokojakościowym złożem butla nierdzewna.

Ekonomicznie i wydajnie

Ecoperla Nitratower z serii Ecoperla Tower współpracuje z praktycznym i ekonomicznym systemem ustawień głowicy sterującej Ecoperla Smart System. Po przeprowadzeniu skutecznej filtracji, woda ponownie nadaje się do użytku i jest przy tym o wiele zdrowsza i bezpieczniejsza.