Zdradzamy, jakie badanie wody jest najważniejsze w przypadku własnego ujęcia!

analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Analiza bakteriologiczna wody polega na zbadaniu, czy w danej próbce wody nie znajdują się groźne dla życia i zdrowia ludzkiego bakterie. Tego typu analizy wody powinno się wykonywać cyklicznie, aby stale upewniać się, że woda, którą podajemy do spożycia całej naszej rodzinie nie będzie powodować u nich licznych dolegliwości i groźnych chorób. Czytaj dalej