Analiza bakteriologiczna wody polega na zbadaniu, czy w danej próbce wody nie znajdują się groźne dla życia i zdrowia ludzkiego bakterie. Tego typu analizy wody powinno się wykonywać cyklicznie, aby stale upewniać się, że woda, którą podajemy do spożycia całej naszej rodzinie nie będzie powodować u nich licznych dolegliwości i groźnych chorób.

Ponadto pomocna jest również fizykochemiczna analiza wody, która bada poszczególne, ustalone przez Ministra Zdrowia parametry. Rezultaty tych dwóch analiz w znacznym stopniu umożliwiają dobór filtrów do wody.

Co obejmuje analiza bakteriologiczna?

W zależności od pochodzenia wody oraz jej przeznaczenia, analiza wody wykonywana jest w nieco inny sposób. Są jednak pewne przyjęte powszechnie standardy, których należy się trzymać. Można przyjąć, że każda bakteriologiczna analiza powinna obejmować badanie na bakterie w wodzie:

  • ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 i 36 stopniach Celsjusza,
  • liczbę bakterii z grupy Coli, typ fekalny oraz Escherichia,
  • liczby Enterokoków kałowych,
  • liczbę Clostriudium perfrinens (powierzchniowe lub mieszane),
  • Pseudomonas aeruginosa (butelkowana, cysterny lub gdy zachodzi podejrzenie dla wody pitnej),
  • Legionella (tylko dla wody pitnej).