Wydaje się, iż paradoksem jest, że większość Ziemi pokrywa woda, a mimo to, wielu ludzi cierpi z powodu jej braku. Wynika to po części z finansowej nierówności, jaka panuje na świecie. Tym nie mniej, nie bez znaczenia jest fakt, że większość wód na świecie to wody słone, które do picia zupełnie się nie nadają. Jednakże, od kilkudziesięciu lat trwają badania zjawiska tak zwanej odwróconej osmozy. Zjawisko to pozwala na pozbycie się soli z wody, co jest szansą dla ludzi cierpiących z powodu niezaspokojonego pragnienia.

Warto zauważyć, że odwrócona osmoza nie jest niczym nowym. Zjawisko to znane jest ludzkości już od prawie 300 lat. Mimo to, wciąż nie ma wielkich sukcesów jeśli chodzi o proces odsalania wody. Co prawda, odwrócona osmoza rzeczywiście pomaga w pozbyciu się soli, jednak jak na razie jest to proces bardzo niewydajny. W warunkach domowych, aby uzyskać zaledwie kilka litrów wody, która nadaje się do picia, potrzeba aż kilkudziesięciu litrów wody przeznaczonej do oczyszczenia. Nieco bardziej wydajnie proces ten można przeprowadzać w dużych fabrykach. Tak czy inaczej, odwrócona osmoza musi być udoskonalona, aby mogła być stosowana na naprawdę dużą skalę.

Nikt nie ma wątpliwości, że w wyniku odwróconej osmozy otrzymujemy wodę, która jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zarówno zwolennicy odwróconej osmozy jak i jej przeciwnicy są w tej kwestii zgodni. Mimo to, niektórzy sprzeciwiają się tej metodzie filtracji wody. Dlaczego więc, odwrócona osmoza wciąż budzi kontrowersje? Przeciwnicy tej metody uważają, że skoro jest ona pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, to jest tak bardzo czysta, że aż szkodliwa. Innymi słowy, uważają oni, że całkowicie czysta woda jest szkodliwa dla człowieka. Argumentem tych ludzi jest to, że rzekomo nigdzie w naturze nie jest możliwe znalezienie tak czystej wody jak ta, którą otrzymuje się w wyniku odwróconej osmozy. Okazuje się jednak, że jest to bardzo słaby argument. Krystalicznie czysta woda, w której nie ma zupełnie żadnych zanieczyszczeń, jest możliwa do znalezienia i to w bardzo wielu miejscach.