Nierzadko przedmioty mające styczność z wodą pokrywają się warstwami specyficznego osadu, powszechnie nazywanego kamieniem. Jego obecność związana jest z zawartością w strukturze wody rozmaitych składników mineralnych. Należą do nich przede wszystkim krzemiany magnezu, wapnia, chlorków czy węglanów, a także wiele innych elementów. Tego typu kamień odkłada się w pralkach, zmywarkach, czajnikach, ekspresach do kawy czy piecach centralnego ogrzewania, a także instalacjach grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych. Wówczas konieczne jest zmiękczanie wody, ponieważ kamień w dużym stopniu skraca żywotność sprzętu AGD i efektywność urządzeń grzewczych.

Twarda woda to ogromne straty energii

Twarda woda prowadzi do większego zużycia energii, co w sytuacjach skrajnych może doprowadzić do wystąpienia w instalacjach rozmaitych nieszczelności. Natomiast osiadanie kamienia na armaturze, zlewach, kranach, brodzikach, kafelkach czy szybach prysznicowych, może znacząco zniszczyć ich wygląd estetyczny. Tego typu zanieczyszczenia usunąć jest stosunkowo trudno, a na dodatek niekorzystnie wpływają one na wygląd starannie wykończonego wnętrza. Zmiękczacz wody może się okazać pomocny również dlatego, że wysokie stężenie węglanu wapnia drażniąco działa na skórę i włosy, a także psuje smak potraw oraz napojów.

Więcej informacji o twardej wodzie, jej skutkach oraz sposobach likwidacji na https://www.zmiekczacze.com/

O zjawisku twardości wody

Twardość wody jest zjawiskiem szacowanym przy pomocy jej twardości ogólnej. Mierzy się ją przy pomocy sumowania twardości przemijającej oraz nieprzemijającej. Twardość przemijająca generowana jest przez węglany i wodorowęglany magnezu oraz wapnia. Przy gotowaniu składniki te wytrącają się, przez co obecne są na ściankach naczyń w postaci osadu. Natomiast twardość nieprzemijająca wynika z obecności chlorków, azotanów, siarczanów oraz innych soli nierozpuszczalnych kwasów, przede wszystkim wapnia oraz magnezu. Zmiękczacze wody usuwają szkodliwe elementy, dzięki czemu ciecz staje się uzdatniona.