Związki żelaza i manganu, które występują w wodzie mają niekorzystny wpływ na jakość wody. Zagrożone jest wtedy zdrowie człowieka jak również stan instalacji wodociągowej oraz wszelkich urządzeń korzystających z tej wody. Związki te mogą powodować zażółcenia urządzeń sanitarnych. Jeżeli spożywana jest woda o zbyt dużej zawartości tych związków, może to prowadzić między innymi do zawału serca.

Usuwanie żelaza z wody ma wiele zalet

Wśród nich można wyróżnić np. spadek mętności oraz poprawa barwy i smaku wody. W ten sposób odzież nie ulegnie zniszczeniu a przyrządzone posiłki będą miały lepszy smak. Wszelkie urządzenia sanitarne będą mogły funkcjonować dłużej. Zmniejszony zostanie poziom zagrożenia korozją instalacji wodociągowej. Odżelaziacze wody spowodują również, że zahamowane zostanie zarastanie żelazem armatury i instalacji.

Proces usuwania żelaza

Chcąc usunąć żelazo z wody należy najpierw, poprzez odpowiednie reakcje chemiczne, zmienić jego postać na związki nierozpuszczalne w wodzie. Należy to co jest w wodzie utlenić do postaci, którą będzie można z łatwością przefiltrować. Odżelaziacz posiada specjalnie przygotowane do tego działań złoże, które jest katalizatorem reakcji utleniania.

Po utlenieniu żelaza, kolejnymi krokami jest filtrowanie, które ma na celu usunięcie żelaza oraz wypłukiwanie. W ten sposób w efekcie końcowym otrzymywana jest woda, w której poziom żelaza nie przekracza dopuszczalnej normy. W ten sposób woda traci mętność i zabarwienie, a jej smak i zapach są dużo lepsze.

To jak często regenerować należy złoże filtracyjne zależy przede wszystkim od tego jak dużo wody zużywamy oraz jaki jest jej stopień zanieczyszczenia. Tego typu informacje najczęściej są podawane przez producenta odżelaziacz wody.

O sposobach odżelaziania więcej informacji znajdziesz na https://www.klarsan.pl/dom/odzelaziacze-i-odmanganiacze/

Uzdatnianie – najlepszy sposób na zdrową wodę

Uzdatnianie wody poprzez usunięcie z niej żelaza to dobry sposób na polepszenie jej jakości. Woda uzdatniona w ten sposób będzie bezpieczniejsza dla zdrowia i wszelkich urządzeń.